Zorgpact Midden Nederland

In het Zorgpact Midden Nederland hebben zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs (MBO en HBO), gemeenten, Utrechtzorg en Economic Board Utrecht afgesproken gezamenlijk te werken aan het vergroten van competenties van de professionals van de toekomst, met betrekking tot de thema’s zelfmanagement en technologie. Dit is nodig om met minder financiële middelen en menskracht dezelfde kwalitatief goede zorg blijven bieden. Naast professionals richt het Zorgpact Midden Nederland zich ook op cliënten, studenten, docenten en mantelzorgers. Voor meer informatie zie de flyer van het  Zorgpact Midden Nederland.

Koplopers

De Kopgroep van het Zorgpact wordt gevormd door de Koplopers. Dit zijn zijn stuk voor stuk voorbeelden van hechtere samenwerking in Zorg en Welzijn, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. De Kopgroep is een community en een inspiratiebron. Onder elkaar wisselen de Koplopers kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Ze inspireren anderen om ook tot goede samenwerking te komen. Dat doen ze door hun lessen en resultaten te delen. Online en in ontmoetingen.

De koplopers in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek zijn: Leerbedrijf De Koperhorst, Logement ‘t Heerepoortje in Amersfoort; Het Warande leren in Zeist en Leerwerkplaats de Koekoek bij QuaRijn in Veenendaal.

Wilt u zich aanmelden als Koploper? Dat kan hier.Ik wil op de hoogte blijven