Duurzame implementatie van zorgtech-innovaties

Bij bestuurders en managers meer ruimte en middelen verkrijgen voor zorgtech-innovaties en voor anders werken. Daar moet ook de implementatie van profiteren. Tijd om te leren, training on the job, samenwerking met medewerkers.

‘Anders Werken’ is een van de pijlers van het Actieplan Tekorten in onze regio. Met veel plezier biedt Utrechtzorg | Zorgpact Midden Nederland concrete ondersteuning bij de invulling hiervan.

De potentie van innovatie benutten

Wil de potentie van digitale innovatie benut worden, is het cruciaal dat de medewerkers de meerwaarde van technologische veranderingen inzien en dat zij de innovatieve toepassing gaan gebruiken. Dit vraagt aandacht voor zowel de organisatorische als de menselijke kant. ‘Anders Werken’ staat dan ook voor de essentiële combinatie tussen technologie en medewerkers.

Handreiking Anders Werken

In een maatschappij die constant verandert, verandert de zorg mee. De verwachting van kwaliteit en dienstverlening groeit en door de vergrijzing is er een grotere zorgvraag. Daar tegenover staat dat er te weinig arbeidskrachten bijkomen om dit op te vangen en vrijwel iedere zorgorganisatie heeft moeite om voldoende nieuwe mensen te werven en bestaande medewerkers te behouden.

Innovatie biedt zorg veel potentie om te helpen bij deze vraagstukken, maar willen we deze potentie echt goed benutten, dan hebben we meer nodig dan een kruiwagen vol technologie. Innovatie vraagt ook andere vaardigheden en andere manieren van werken.

In de handreiking Anders Werken helpen we u op weg naar gerichte innovatie en duurname implementatie aan de hand van een systematische aanpak. We geven praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips. Download hier de handreiking.

Masterclass Anders Werken

25 juni organiseerden wij de Masterclass ‘Anders Werken’, gericht op duurzame implementatie van digitale kansen. Exclusief voor bestuurders, directieleden en innovatiemanagers op strategisch niveau. Tijdens de Masterclass inspireerden we en gaven we concrete handvatten om de potentie van Anders Werken optimaal te benutten.

De Masterclass werd geleid door Wouter Wolters, strateeg digitale zorginnovatie. Met zijn adviesbureau richt hij zich op de menselijke en organisatorische kant van digitale zorginnovatie. Hij spreekt regelmatig op congressen en masterclasses, schrijft voor o.a. Frankwatching, NRC en TEDx over dit thema en realiseert in opdracht van VWS en ZonMW een kennisbank/platform voor implementatie van e-Health.

Delen best practices

Heeft u best practices op het gebied implementatie van zorgtech innovaties? Of heeft u interesse in een adviesgesprek om digitale kansen te benutten?

Mail dan naar Jolanda Landman, programmamanager Zorgpact Midden Nederland: jlandman@utrechtzorg.net.