Manifest: Samen werken wij aan vernieuwing in de zorg

Miljoenen mensen verlangen dat hulp en zorg naar huis komt. Vergrijzing zet een enorme druk op de capaciteit en de vraag van zorgconsumenten verandert. We moeten tekorten oplossen. Integraal wijkgericht werken is een van vele kansrijke ontwikkelrichtingen.

De transitie naar zelfmanagement is een feit en zorgtech innovatie is overal. Maar hoe gaat het met uitrollen? Hoe staat het met de competenties van (toekomstige) professionals in zorg en welzijn?

Een leven lang ontwikkelen kan innovatie helpen versnellen en verduurzamen. Preventie en focus op positieve gezondheid – van cure naar care - worden snel urgenter.

Zorgtech innovatie vebinden met onderwijs

Innovatie in de zorg krijgt écht vaart als we het verbinden met onderwijs en onderwijsvernieuwing. Dit is nodig om het denken om te zetten in doen. In Midden-Nederland is er al veel denkkracht, verbeeldingskracht. Er zijn veel aansprekende projecten die lef em ambitie tonen en vertrekken vanuit concrete klant- en organisatiewaardes. Maar alleen door de verbinding met elkaar en met onderwijs kunnen nieuwe ideeën een nieuwe werkelijkheid worden.

Zorgpact MN werkt aan een verbinding van zorg, onderwijs en gemeentes

Zorgpact Midden Nederland werkt aan de hechte verbinding tussen zorg, onderwijs en gemeentes. Dat pact is in 2016 begonnen en groeit, met nu al 22 verbonden innovatiepartners. Niet alleen door ontwikkelkracht zelf, maar juist in die verbinding rond innovatie kan Midden Nederland een voorloper zijn in ons land. Als partners in een pact kunnen we veel meer dan innoveren. Samen kunnen we: waarmaken, zichtbaar maken, testen, leren. Samen kunnen we budgetten verwerven en kansen krijgen. Alleen samen lukt het om verbinding te vinden met technologie en met de skills van een nieuwe generatie. Zo kunnen we dan ook weer nieuwe vragen oppakken; het vliegwiel van een pact.

Zorgpact MN is een uitnodiging aan iedere innovator

Zorgpact Midden Nederland is een uitnodiging aan iedere innovator die de kracht van samenwerking aan het werk wil zetten voor zorg en welzijn, de samenwerking die meer denk- en daadkracht losmaakt. Zorgpact Midden Nederland doet een eenvoudig appel: draag bij én profiteer. Deel onderzoek. Vergroot je speelveld voor experimenten. Ontdek waar projecten elkaar raken en versterken