Handreiking Anders Werken

In een maatschappij die constant verandert, verandert de zorg mee. De verwachting van kwaliteit en dienstverlening groeit en door de vergrijzing is er een grotere zorgvraag. Daar tegenover staat dat er te weinig arbeidskrachten bijkomen om dit op te vangen en vrijwel iedere zorgorganisatie heeft moeite om voldoende nieuwe mensen te werven en bestaande medewerkers te behouden.

Innovatie biedt zorg veel potentie om te helpen bij deze vraagstukken, maar willen we deze potentie echt goed benutten, dan hebben we meer nodig dan een kruiwagen vol technologie. Innovatie vraagt ook andere vaardigheden en andere manieren van werken.

Impact van innovatie: implementeren is een kunst

Het merendeel van de innovatietrajecten strandt in de pilotfase. Dit komt, blijkt uit onderzoek dat Buro Wisselstroom uitvoerde voor Zorg voor innoveren (een samenwerking tussen VWS, NZA, Zorginstituut Nederland en ZonMW), omdat innovatie vaak veel meer impact heeft dan vooraf wordt ingeschat. Op de vraag 'Wat stoort je het meest aan bestaande informatie over e-health implementatie?' antwoordden veel respondenten dat er veel te makkelijk wordt gedaan over implementatie, terwijl het een grote impact heeft op het reilen en zeilen van de gehele organisatie. Er bleek onder de respondenten vooral een grote behoefte aan kennis en vaardigheden.

Ook vanuit de overheid wordt de roep om het stimuleren van het digitale hulpmiddelen in de zorg steeds luider. Zo benoemde VWS 2018 tot Jaar van de implementatie en voegt de Inspectie invoering van e-health toe aan haar toezicht. Op basis van verkennende inspectiebezoeken concludeert zij dat het bij veel zorginstellingen ontbreekt aan een goede systematische aanpak bij het invoeren van e-health.

Handreiking Anders Werken

In de handreiking helpen we u op weg naar gerichte innovatie en duurname implementatie aan de hand van een systematische aanpak. We geven praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips. Download hier de handreiking.

Ga naar nieuwsoverzicht