De CanMEDS rollen binnen de praktijk van de ouderenzorg

De CanMEDS-systematiek wordt gebruikt om de verschillende rollen (competenties) te beschrijven van zorgprofessionals. De systematiek bestaat uit één centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven CanMEDS-rollen.
UZ_Scholing.png

Een bredere inzet

Om alle beroepsgroepen beter op elkaar aan te laten sluiten en uiteindelijke betere zorg te kunnen verlenen,is er door Lyvore en Utrechtzorg, een onderzoek gestart hoe de CanMEDS rollen door vertaald kunnen worden naar het mbo en het functiehuis. Ter voorbereiding op dit traject is een overzicht gemaakt waarin te zien is hoe de benodigde taken binnen de CanMEDS rollen te verdelen zijn over de verschillende opleidingsniveaus van 1-6.

We gaan van start!

Per september 2017 start Lyvore met het CanMEDS rollenproject. Lyvore wil met dit traject bereiken dat medewerkers hun eigen competenties zo goed mogelijk kunnen inzetten in de zorg aan de cliënten en dat zij op deze manier elkaar aanvullen.

In dit project leren de teams om hun werk te organiseren op basis van de CanMEDS rollen met in acht neming van de opleidings- en functieniveaus van de medewerkers binnen het team.

Aan de hand van dit overzicht en met eigen casuïstiek leren de teams om door middel van de volgende vragen het werk te verdelen en evalueren:

1. Welke CanMEDS rollen zijn er nodig in deze situatie?

2. Welke opleidingsniveaus zijn er nodig in deze situatie?

3. Als je kijkt naar de situatie: wie (welk opleidingsniveau) zal dan heel concreet welke taken kunnen (en misschien ook moeten) uitvoeren vanuit de gekozen CanMEDS rollen?

4. Als een taak door meerdere collega’s met een verschillende opleidingsniveau uitgevoerd kan worden, hoe verdeel je de taak dan?

Hoe gaan we dat doen?

Lyvore start met vijf teams binnen de thuiszorg, kleinschalig wonen en intramurale zorg. De teams krijgen een korte training en gaan daarna al werkend en lerend aan de slag. Ze verzamelen casussen die goed laten zien waar samenwerking goed of niet goed paste bij de eigen competenties en taakverdeling. Deze uitkomsten bespreken zij na in gezamenlijke bijeenkomsten. De teams worden hierin ondersteund door de opleidingsfunctionarissen. En alle teamleden krijgen de mogelijkheid een training zelfmanagement te volgen.

Meten is weten

Om goed inzicht te krijgen in de effecten, onder bewoners en mantelzorgers, medewerkers, behandelaren en teamcoaches, van dit project wordt er op drie momenten een meting uitgevoerd. Deze metingen worden ondersteunt door twee onderzoekers; Karin Derksen en Joke van Alten. Zij vertalen de uitkomsten –samen met opleidingsfunctionarissen en Utrechtzorg- naar praktische handvatten voor de teams.

Samenwerking

Dit project wordt, onder de vlag van het Zorgpact Midden Nederland, door de volgende organisaties mogelijk gemaakt:

Hogeschool Utrecht, Lyvore, De Koperhorst, SBB, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en Utrechtzorg« Ga naar nieuwsoverzicht