Praktijkleren innoveren

Met dit programma willen wij het innoveren en het aanleren van nieuwe vaardigheden duurzaam een plaats geven in het dagelijks werk. Midden in de samenleving leren door bij te dragen aan concrete cliëntvraagstukken.

Vernieuwen en versnellen door het delen van kennis en ervaringen. Om de inzetbaarheid te vergroten.

Laat je inspireren door Pick & Mix

Op dit moment wordt er een inventarisatie uitgevoerd, waarbij best practices uit onze volledige arbeidsmarktregio op het gebied van opleiden en (zij)instroomtrajecten in de zorg worden verzameld. Deze willen we graag delen met opleidingsadviseurs, beleidsadviseurs en praktijkopleiders.

Het doel is om meer leerwerkplekken te creëren, mét goede begeleiding.

Vanuit het doel, het realiseren van meer leerwerkplekken met goede begeleiding in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vecht, wordt dit concept o.a. gekoppeld aan aanbod voor advies en begeleiding bij de overwegingen en implementatie van praktijkleren. Vanuit best practices en gecombineerd met trends in de markt.

Met behulp van een menukaart kunt u straks kiezen uit voorbeelden op het gebied van o.a. leerlocaties, begeleidingsvormen of leermodellen. Zo kunt u met Pick & Mix precies dat traject samenstellen wat past bij uw zorgorganisatie.

Best practices

Heeft u best practices die hier niet mogen ontbreken? Mail ze dan naar Erna Laclé, projectleider Utrechtzorg.

Modulair Opleiden

Vanuit een aantal VVT organisaties (De Koperhorst, Lyvore) en het onderwijs ( MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, Hoornbeeck college) in de regio Amersfoort-Eemland is het initiatief ontstaan om modulair te gaan opleiden.

Door (een van) de modules te volgen zijn de medewerkers snel breder inzetbaar.

Het plan is om een pact te sluiten op het gebied van opleiden, waarbij de volgende voordelen worden verwacht:

  • Medewerkers zijn na het volgen van een module snel breder inzetbaar. Voor zij-instroomkandidaten zonder zorgopleiding is dit een mooie kans om snel nieuwe/aanvullende taken te kunnen oppakken/uitvoeren (bijvoorbeeld na het volgen van de module ADL);
  • De kwaliteit van de opleidingsmodule staat vast door het maken van gezamenlijke afspraken (onderzocht wordt de mogelijkheid tot branche erkenning van de modules);
  • Maatwerk leveren voor medewerkers en zorginstellingen (just in time, just enough);
  • Het afronden van meerdere modules kunnen leiden tot een diploma;
  • Medewerkers kunnen aan de slag/invallen bij meerdere zorgorganisaties in de regio, om o.a. ervaringen uit te wisselen of tekorten op te vullen;
  • Modulair opleiden is een onderdeel van “Leven lang leren”.

Meer weten? Neem contact op met Erna Laclé, projectleider Utrechtzorg, elacle@utrechtzorg.net.

Pilot

Benieuwd hoe modulair opleiden een rol kan spelen binnen uw organisatie? Lees meer over de pilot en meldt u aan voor de werksessie!

Handreiking 'Financiële verduurzaming'

Wilt u meer weten over de financiële aspecten van een (wijk)leerbedrijf?

Na veel onderzoek, inspirerende gesprekken en discussies ligt er een mooi eindproduct; namelijk de handreiking 'Financiële verduurzaming wijkleerbedrijven'.

De handreiking biedt u de mogelijkheid om middels een stappenplan de kosten en opbrengsten van het leerbedrijf inzichtelijk te maken. Zo kunt u zelf aan de slag met een financiële verduurzaming van uw (op te zetten) leerbedrijf. Deze handreiking is ontwikkeld en samengesteld door de begeleidingscommissie en Calibris Advies.

Heeft u nog vragen over de handreiking of (wijk)leerbedrijven? Neemt u dan contact op met Jolanda Landman, programmamanager Zorgpact Midden Nederland.